Het verborgen belang van oogcontact

14 april 2020

Uit mijn vorige blog bleek dat maar liefst 95% van ons beslisgedrag verborgen is. Wat betekent dit voor oogcontact?

Dat ook oogcontact maken vele voordelen heeft op beide niveaus: concrete, praktische, rationele voordelen, in het dagelijks leven, en onbewuste voordelen, op het terrein van de onderbuik, die onderste 95% van de piramide.

Allereerst de praktische voordelen:

  • Wie oogcontact maakt ziet dingen! Of je publiek je nog snapt, of en wanneer ze afhaken, of ze je praatje al saai beginnen te vinden. Vervolgens kun je daarop adequaat reageren. Door je verhaal aan te passen, of door het gevoel te benoemen. Dat laatste lucht echt enorm op!
  • Wie oogcontact ontvangt voelt zich gezien, gewaardeerd. En dat is wat elk mens ten diepste wil. Oogcontact is investeren: in een relatie, in de ander, in verbinding. Een groot goed.

En dan die onderbuik. Die doet immers méér mee dan je denkt:

  • Wie oogcontact maakt straalt vertrouwen en geestelijke gezondheid uit. Die vertrouwt anderen en wordt vertrouwd. En terecht: want als de ogen werkelijk de spiegels van de ziel zijn, dan geef je met simpel oogcontact nogal wat bloot.
  • Ken je dat spelletje nog, van vroeger op school: blijven staren tot er iemand wegkijkt? Oogcontact gaat daar onbewust ook over: over macht, dominantie en lef. Door te blijven kijken straal je uit dat je voor de duvel niet bang bent.

Dus gebruik vooral je ogen: je ziet wat er om je heen gebeurt, je publiek voelt zich gezien, mensen vertrouwen je en vinden je dapper.

Wil jij samen met VIC je presentatievaardigheden trainen of updaten, neem dan contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte. Een aanvraag leidt bij VIC nooit tot spam.